U prvih šest meseci 2018. godine dobitak Komercijalne banke 31 milion evra

08.08.2018.
U prvih šest meseci 2018. godine dobitak Komercijalne banke 31 milion evra

Komercijalna banka je u prvih šest meseci 2018. godine nastavila pozitivne trendove u poslovanju, ostvarivši dobitak pre oporezivanja u iznosu od tri milijarde i 621 milion dinara, odnosno 31 milion evra.

 

Po visini akcionarskog kapitala Komercijalna banka je i dalje među liderima na tržištu. Kada je u pitanju stabilnost poslovanja, Banku trenutno karakteriše natprosečna likvidnost i kapitalizovanost. U prilog tome govori  pokazatelj adekvatnosti kapitala, koji iznosi 29,3 odstoznačajno iznad regulatornog limita.

 

Što se tiče visine štednih uloga, Komercijalna banka i tokom 2018. godine opravdava ukazano poverenje klijenata. Nivo štednje u Banci 30. juna 2018. godine iznosio je više od 1,6 milijardi evra.

 

Po nivou bilansne aktive, prema poslednjim raspoloživim podacima NBS, Komercijalna banka zauzima oko 11 odsto domaćeg bankarskog tržišta.

 

I ove godine Komercijalna banka je posvećena digitalizaciji poslovanja. Akcent je na dinamičnom razvoju korišćenja mobilne telefonije prilikom plaćanja robe i usluga, ekspanziji u razvoju i novim funkcionalnostima e-komerc servisa, ali i na automatizaciji internih poslovnih procesa radi ubrzanja i poboljšanja kvaliteta rada.

 

U oblasti društveno odgovornog poslovanja, nastavljena je podrška dugogodišnjim projektima, usmerenim pre svega ka mladima.

 

Arhiva vesti