Stambeni krediti uz povoljnije kamatne stope, veće iznose i bez naknade

20.08.2018.
Stambeni krediti uz povoljnije kamatne stope, veće iznose i bez naknade

nižom kamatnom stopom, većim iznosima kredita i bez naknade banke.

Krediti su sa deviznom klauzulom, osigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK), sa rokom otplate do 30 godina. Obavezno učešće je minimum 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti ili bez učešća, ukoliko je predmet obezbeđenja kredita druga nepokretnost, čija je vrednost veća od iznosa kredita minimum 30%.

Klijenti imaju i mogućnost korišćenja grejs perioda do godinu dana, uz pripis obračunate kamate glavnom dugu ili mesečno plaćanje kamate u toku grejs perioda.

Osim kupovine stana ili kuće, krediti mogu da se koriste i za izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju stana ili kuće.

Po navedenim uslovima mogu da se refinansiraju i stambeni krediti realizovani kod drugih banaka.

Više informacija na linku.

 

Arhiva vesti