Stambeni krediti

15.10.2019.
Stambeni krediti

Komercijalna banka odobrava stambene kredite klijentima sa redovnim primanjima, uz uslov da je podnosilac zahteva u stalnom radnom odnosu minimum 6 meseci kod sadašnjeg poslodavca i da ima minimum 12 meseci ukupnog radnog staža.

Krediti su sa deviznom klauzulom, sa rokom otplate do 30 godina ukoliko su osigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) ili do 32 godine ako nisu osigurani kod NKOSK. Obavezno učešće je minimum 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predračuna radova ili bez učešća ukoliko je predmet obezbeđenja kredita druga nepokretnost, čija je vrednost veća od iznosa kredita minimum 30%.

Klijenti imaju i mogućnost korišćenja grejs perioda do godinu dana, uz pripis obračunate kamate glavnom dugu ili mesečno plaćanje kamate u toku grejs perioda.

Osim kupovine stana ili kuće, krediti mogu da se koriste i za izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju stana ili kuće.

Po navedenim uslovima mogu da se refinansiraju i stambeni krediti realizovani kod drugih banaka.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.kombank.com, putem digitalne ekspoziture KOMeCENTAR ili na brojeve Kontakt centra 011 201 11 86 i 0700 800 900.

Arhiva vesti