Rekordan poslovni rezultat Komercijalne banke

21.01.2019.
Rekordan poslovni rezultat Komercijalne banke

Komercijalna banka će u 2018. ostvariti najbolji poslovni rezultat u poslednjih deset godina. Očekivani rezultat na konsolidovanom nivou trebalo bi da bude iskazan profitom od oko 8,3 milijarde dinara, odnosno preko 70 miliona evra.

"Banka je preokrenula trend u 2018. godini  u odnosu na poslednje četiri godine u kojima je imala smanjenje tržišnog učešća što je uticalo na profitabilnost i produktivnost Banke. Od ovog dosta dugog silaznog trenda, uspeli smo u poslednja tri kvartala 2018.  da preokrenemo trend i gotovo sve pokazatelje poslovanja usmerimo u pozitivnom smeru. Komercijalna banka je ponovo sinonim za stabilnost, sigurnost i pouzdanost", kaže za Tanjug predsednik Izvršnog odbora Banke Vladimir Medan.

Ovakav pozitivan skor, kaže Medan, nije zabeležen poslednjih 10 godina pa će matična banka u Srbiji na kraju 2018. godine ostvatri profit, pre oporezivanja, od cirka 8,1 milijardi dinara.

Navodi da su u prošloj godini konsolidovane dve  "ćerke" banke, u Banja Luci i Podgorici, te na prethodnu cifru treba dodati nešto više od dva miliona evra njihovog profita, što čini ukupan rezultat od oko 8,3 milijardi dinara profita.

Jedan od bitnih ciljeva u narednom periodu je dalje smanjenje NPL kredita I  nekretnina koje nisu u funkciji poslovanja banke, odnosno da se one privedu nameni ili u nekom narednom periodu pretvore u novac ", rekao je Medan.

Na pitanje da li su nadležni upoznati sa ovim rezultatima, i da li se i kada može očekivati prodaja Komercijalne banke, Medan kaže da kroz mesečne izveštaje akcionari putem svojih predstavnika u Upravnom odboru aktivno prate I učestvuju u poslovanju Banke.  Nakon dobijanja konačnih, oditovanih rezultata, isti će biti zvanično usvojeni na Skupštini akcionara.

Bilo kakva odluka o eventualnoj prodaji ili kupovini akcija Komercijalnoe banke  kaže, je na samim vlasnicima, akcionarima.  "To je stvar akcionara, tako da bilo kakva pitanja u tom smislu su za nas kao menandžment stvar odluke akcionara", kaže Medan. U krajnjoj liniji našim akcijama se svakodnevno trguje na Beogradskoj berzi.

Finasnijski rezultat Banke, dodaje Medan, osnovna je poruka za klijente i štediše Banke, a eventualna prodaja ili kupovina je nešto što ne bi trebalo da utiče na dalji rad i poslovanje Banke.

Inače, Republika Srbija je većinski vlasnik i ima 41,7 odsto vlasništva u Komercijalnoj banci. Pored Države, deo vlasništva ima Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i The International Finance Corporation (IFC) deo Svetske banke, kao i dva fonda koji svi zajedno imaju vlasničko učešće od 41, 4 procenta. Udeo u vlasništvu ima i nekoliko preduzeća koja drže nešto više od po jedan posto, a ostatak čine mali akcionari.

Govoreći o procesu digitalizacije bankarskih usluga u našoj zemlji i svetu, Vladimir Medan ocenjuje da će u skladu sa savremenim trendovima za dvadeset godina u Srbiji baš kao i širom sveta "živeti" sasvim drugačije bankarstvo, koje će biti mnogo više "elektronsko".

Komercijalna banka već danas pruža, po najvišim standardima, gotovo sve usluge digitalnog bankarstva svojim klijentima koje su dostupne na isti nači kao i korisnicima ovih usluga u najrazvijenim zemljama sveta. Činjenica je, da veliki broj naših klijenata još uvek  u velikoj meri zahteva tradicionalnu uslugu, gde žele da imaju lični odnos sa bankom, gradjani će, kaže Medan, sigurno i u narednoj deceniji moći da dođu na šaltere ove banke i da na željeni način realizuju svoje potrebe  .

Komercijalna banka u Srbiji trenutno broji 2775 zaposlenih, ima 202 filijale, i dodatnih 300 zaposlenih u Banjaluci i Podgorici.

Arhiva vesti