Profit u prvih 10 meseci 7,74 milijarde dinara

27.11.2019.
Profit u prvih 10 meseci 7,74 milijarde dinara

Komercijalna banka je u poslednje dve godine zabeležila najbolje poslovne rezultate u svom postojanju. Prema najnovijim podacima, zaključno sa 31. oktobrom, profit Banke (dobitak pre oporezivanja) u 2019. godini iznosi čak 7 milijardi i 744 miliona dinara, što je za 10 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine – izjavio je dr Vladimir Medan, predsednik Izvršnog odbora na druženju sa predstavnicima medija.

„Svi podaci o poslovanju pokazuju ozbiljan rast, što je veliki uspeh. Bilansna aktiva Banke porasla je u prvih 10 meseci 2019. za šest odsto, uz međugodišnji rast 9%. Depoziti su ostvarili međugodišnji rast od sedam odsto, a ukupan kapital Banke je porastao za 10 odsto i sada iznosi 74 milijarde dinara. Neto krediti stanovništvu porasli su u odnosu na isti period prošle godine za sedam odsto, što je odličan rezultat, jer svi znamo koliko je oštra konkurencija na kreditnom tržištu,“ dodao je dr Medan.

Zabeležen je rast i neto kredita privredi za pet procenata, uz međugodišnji rast od čak osam odsto. Ovakvi poslovni rezultati najbolje pokazuju rast i kvaliteta i vrednosti Komercijalne banke.

„Posebnu, dodatnu vrednost predstavlja poverenje koje naši klijenti imaju u nas. Svi relevantni indikatori u toj oblasti pokazuju snažan rast. Ukupni depoziti na kraju oktobra iznose 333 milijarde dinara, uz međugodišnji rast od čak 7%. Naročito nam je važno poverenje koje uživamo kod običnih građana. Sve više građana odlučuje se da nama povere svoj novac na čuvanje, tako da smo i u tom segmentu zabeležili rast broja štednih partija, a devizna štednja građana sada iznosi milijardu i 764 miliona evra, sa rastom od 72 miliona evra u 2019. godini.

Bilansna suma na dan 31.10.2019. iznosi 425,72 milijardi dinara!

Dakle, odlični finansijski rezultati Banke i ogromno poverenje klijenata predstavljaju najveću vrednost Komercijalne banke danas, što je jedan od razloga i permanentnog rasta cene njenih akcija,“ zaključio je Medan u razgovoru sa urednicima domaćih medija.

Arhiva vesti