Obaveštenje akcionarima za isplatu dividendi

24.11.2020.
Obaveštenje akcionarima za isplatu dividendi

Komercijalna banka AD Beograd poziva sve svoje akcionare koji nisu imali otvorene novčane račune i/ili nisu primili novčana sredstva po osnovu isplate dividendi Banke zaključno sa poslovnom 2019. godinom, da se obrate Komercijalnoj Banci AD Beograd, radi dostave dokumentacije potrebne za isplatu dividende Banke na:

kontakt telefon:
011/333-9022

email adrese:
custody@kombank.com  
brokeri@kombank.com

Arhiva vesti