Komercijalna banka realizovala najveći broj subvencionisanih poljoprivrednih kredita

12.09.2017.
Komercijalna banka realizovala najveći broj subvencionisanih poljoprivrednih kredita

Komercijalna banka je potvrdila lidersku poziciju u broju plasiranih subvencionisanih poljoprivrednih kredita, u okviru programa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2017. godinu, realizujući čak 601 kredit iz ovog programa, što predstavlja 31,1 odsto ukupnog broja subvencionisanih kredita.

 

Po ukupnoj vrednosti realizovanih kredita, Banka je na visokom drugom mestu sa plasiranih blizu 730 miliona dinara kredita, što predstavlja skoro 20 odsto učešća u ukupnoj realizaciji ovih kredita na bankarskom tržištu.

 

Podsetimo, Banka odobrava kratkoročne i dugoročne dinarske kredite za ulaganja u stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo i povrtarstvo, a korisnici su fizička lica nosioci komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, pravna lica i zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova – upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u aktivnom statusu.  

 

Krediti su sa rokom otplate do tri godine, osim za nabavku poljoprivredne mehanizacije za biljnu proizvodnju, gde je moguća otplata kredita do pet godina.  

 

Posebne pogodnosti u otplati kredita imaju fizička lica sa prebivalištem na područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, muškarci do 40 godina starosti i žene nosioci gazdinstva, bez obzira na godine.

 

Imajući u vidu da je Program subvencije poljoprivrednih kredita još uvek u toku, Banka očekuje nastavak aktivnosti nesmanjenim tempom i zadržavanje dobrih rezultata.

 

 

Arhiva vesti