Komercijalna banka odobrava subvencionisane kredite za poljoprivredu

29.03.2018.
Komercijalna banka odobrava subvencionisane kredite za poljoprivredu

Komercijalna banka a.d. Beograd i ove godine odobrava poljoprivredne kredite u dinarima bez valutne klauzule sa subvencionisanjem dela kamatne stope od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

Prema Ugovoru koji je zaključen sa Ministrastvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministrastvom finansija - Upravom za trezor, Banka odobrava kratkoročne i dugoročne dinarske kredite za:

  • razvoj stočarstva;
  • razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
  • nabavku hrane za životinje;
  • investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, izuzev polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela;
  • investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Namene kredita su detaljno definisane Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku.

 

Krediti se odobravaju sa rokom otplate do tri godine, s tim da je za nabavku određene poljoprivredne mehanizacije za biljnu proizvodnju moguća otplata kredita i do pet godina.

 

Posebna pogodnost su krediti do 36 meseci otplate sa specijalnim uslovima subvencije kada su nosioci gazdinstava fizička lica sa prebivalištem na područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

 

Specijalne pogodnosti za subvenciju imaju i muškarci starosti do 40 godina nezavisno od prebivališta, kao i žene nezavisno od starosti i prebivališta.

 

Procedura za odobravnje ovih kredita je veoma brza i jednostavna, uz uslov prethodne saglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

Zahtevi za subvencionisane poljoprivredne kredite mogu se podneti u svim ekpoziturama Komercijalne banke koje obavljaju poslove sa poljoprivredom, a njihov spisak se nalazi na adresi www.kombank.com/mreza-poljoprivreda.

 

Arhiva vesti