KOMePAY - nova digitalna usluga Komercijalne banke

02.02.2017.
KOMePAY - nova digitalna usluga Komercijalne banke

Komercijalna banka uvela je u upotrebu KOMePAY karticu – specijalnu Visa Electron digitalnu karticu instaliranu na mobilnom uređaju koja omogućava obavljanje beskontaktnih transakcija, na POS terminalima i ATM uređajima, koji su opremljeni beskontaktnim čitačima.

Svi čitači za beskontaktna plaćanja na sebi imaju sledeći simbol:  Komercijalna banka ad Beograd

 

Da biste postali korisnik KOMePAY kartice, potrebno je da aktivirate poslednju verziju mBank aplikacije Komercijalne banke, na svom mobilnom telefonu ili tabletu (videti detaljno na http://www.kombank.com/mbank ).

 

Za plaćanje KOMePAY karticom, potrebno je da korisnik startuje mBank aplikaciju/ KOMePAY opcija, klikne na dugme Plati i prinese zadnju stranu mobilnog uređaja na kojem je instalirana KOMePAY kartica do čitača za beskontaktna plaćanja. Iznos transakcije za koji nije neophodan unos PIN-a iznosi približno 25 USD, u protivvrednosti valute kojom se plaća.

 

Plaćanje je moguće i bez pokretanja mBank aplikacije, direktnim prinošenjem mobilnog uređaja beskontaktnom čitaču, ukoliko mobilni uređaj podržava ovaj način plaćanja (opcija Tap&Pay).

 

Da bi klijent postao korisnik KOMePAY kartice neophodno je da ima otvoren dinarski račun u Komercijalnoj banci, poslednju verziju mBank aplikacije, mobilni uređaj koji  funkcioniše na Android OS (verzija 5.0 i naprednija) i da poseduje NFC (bežičnu) tehnologiju sa opcijom plaćanja.

 

Za izdavanje KOMePAY kartice nema troškova izdavanja, niti članarine za korišćenje, osim naknada koje su regulisane tarifama koje se primenjuju u poslovanju sa platnim karticama (videti na http://www.kombank.com/gradjani-tarife).

 

Više o KOMePAY digitalnoj kartici na:http://www.kombank.com/komepay.

Arhiva vesti