KOM4PAY - novi način plaćanja preko interneta

25.06.2018.
KOM4PAY - novi način plaćanja preko interneta

Nova usluga Komercijalna banke, KOM4Pay (Komforpej) omogućava plaćanje putem interneta, bez korišćenja platne kartice, unošenja broja računa, PIN-a ili drugih poverljivih podataka.

Ovo je jedan od najrasprostranjenijih načina plaćanja u Evropi, a Komercijalna banka je prva ovu uslugu učinila dostupnom klijentima na domaćem tržištu.

Za obavljanje internet kupovine potrebni su samo  korisničko ime klijenta i lozinka za pristup aplikaciji elektronskog bankarstva.

Ova usluiga za sada je dostupna na portalu eUprave  Republike Srbije  i  prodajnog lanca tehničke robe „Gigatron“ a uskoro i na drugim internet prodajnim mestima.

Svaki nalog za plaćanje klijent dodatno autorizuje unosom jednokratne šifre (SMS ili mToken kod).

KOM4Pay transakcija obrađuje se u okviru informacionog sistema Banke tako da internet prodavnica nema pristup nijednom poverljivom podatku o klijentu.

Posle izbora opcije KOM4Pay plaćanje klijent se automatski preusmerava na stranicu za pristup elektronskom bankarstvu Komercijalne banke odakle se dalje obavlja transakcija plaćanja. 

Plaćanje putem aplikacije elektronskog bankarstva je potpuno bezbedan način plaćanja, a nov način plaćanja dostupan je svim korisnicima elektronskog bankarstva Komercijalne banke za fizička lica.

Više o ovoj usluzi Komerciajlna banke može se videti na linku http://www.kombank.com/k4p ili u najbližoj ekspozituri Banke.

Arhiva vesti