Dobit Komercijalne banke u prvih pet meseci ove godine 29 miliona evra

20.06.2017.
Dobit Komercijalne banke u prvih pet meseci ove godine 29 miliona evra

„Komercijalna banka ostvarila je značajan dobitak u prvih pet meseci ove godine u iznosu od oko 29 miliona evra“, rekao je na konferenciji za novinare predsednik Upravnog odbora Komercijalne banke prof. dr Vladimir Krulj. On je istakao da ovaj poslovni rezultat pokazuje da Komercijalna banka poseduje veliki potencijal za dalji rast, kako na bankarskom tržištu Srbije, tako i na bankarskom tržištu regiona, ali i ukazuje na njenu realnu vrednost.

 

Dr Vladimir Krulj je objasnio da je ova dobit, znatno veća od planirane i značajno veća od ostvarenog operativnog profita  u istom periodu prošle godine, rezultat izuzetnog zalaganja svih zaposlenih Komercijalne banke koji su preduzeli niz konkretnih koraka usmerenih ka unapređenju poslovanja najveće domaće banke i jačanju njene tržišne pozicije.

 

„Ovaj rezultat pokazuje da je ojačano poverenje građana i korporativnih klijenata u Komercijalnu banku, kao lidera na bankarskom tržištu Srbije, koja nastavlja sa jačanjem svog poslovanja i u regionu, a sve u cilju snaženja svoje tržišne pozicije i vrednosti“, naglasio je prof. Krulj.  

 

Predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke dr Aleksander Piker je dodao, da je dobitak banke od tri milijarde i 558 miliona dinara, za prvih pet meseci ove godine (oko 29 miliona evra), za jednu milijardu i 880 miliona dinara veći od dobitka planiranog Biznis planom za ovu godinu.

 

„U odnosu na prošlogodišnje rezultate, odnosno u prvih pet meseci 2016. godine, ostvareni pozitivan rezultat u poslovanju Komercijalne banke bolji je za jednu milijardu i 654 miliona dinara. Siguran sam da će ovi pozitivni trendovi u poslovanju biti nastavljeni i tokom 2017. godine, tako da ćemo i do kraja godine imati pozitivne bilanse“, objasnio je Aleksander Piker i dodao da su i drugi pokazatelji poslovanja Komercijalne banke izuzetno povoljni.

 

Po visini akcionarskog kapitala, Komercijalna banka zauzima čvrstu drugu poziciju na bankarskom tržištu u Srbiji, sa tržišnim učešćem od 12 odsto. Adekvatnost kapitala je 27,2 odsto, što je značajno iznad regulatornog limita koji propisuje Narodna banka Srbije.

 

Po visini štednih uloga,  Banka je  neprikosnoveni lider na domaćem finansijskom tržištu i ta pozicija je još jednom potvrđena. Na dan 31. maja 2017. godine nivo štednje u Banci iznosi 1,6 milijardi evra.

 

Predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke istakao je da je uspešno realizovan veliki projekat reorganizacije banke, kao i poslovne mreže. Uveden je čitav niz novih bankarskih usluga i proizvoda, pre svega u segmentu digitalnog bankarstva, koji su ponudu Komercijalne banke učinili još korisnijom, atraktivnijom i, što je za  akcionare banke vrlo bitno, profitabilnijom. Aleksander Piker jenajavio dalje jačanje tržišne pozicije banke i skoro uvođenje novih bankarskih usluga.

 

Idemo u dalji razvoj digitalizacije i planiramo čitav niz novih proizvoda koji će našim klijentima omogućiti kvalitetniju uslugu i poslovanje. Na taj način, siguran sam, postajemo regionalni lider na bankarskom tržištu, što je pozicija kojoj će menadžment Komercijalne banke stalno težiti“, zaključio je Aleksander Piker.

 

„Rezultati Komercijalne banke su veoma značajni i ohrabrujući“, izjavio je Tomas Lubek, regionalni menadžer za zapadni Balkan Međunarodne finansijske korporacije (IFC) koja je jedan od akcionara u Komercijalnoj banci.

„Rezultati pokazuju da menadžment i Upravni odbor vredno rade, da se trude da Banku vode u dobrom smeru i da je restrukturiraju”, rekao je Lubek.

 

On je ne spori da je u prošlosti bilo mnogo problema kada je reč o bankarskom sektoru u Srbiji, ali smatra da je situacija sada značajno drugačija.

 

 

Arhiva vesti