Akcijska ponuda kredita za motorna vozila

14.06.2020.
Akcijska ponuda kredita za motorna vozila

Komercijalna banka je  klijentima ponudila povoljnije uslove za kredite za kupovinu motornih vozila sa deviznom klauzulom. Kamata je niža u odnosu na redovnu ponudu i u fiksnom iznosu je prvih 36 meseci, rok otplate je od 13 do 84 meseca, a iznos kredita može biti do visine vrednosti profakture, odnosno kupoprodajnog ugovora i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva. Učešće klijenta je minimum 30 odsto od iznosa profakture, odnosno iznosa iz kupoprodajnog ugovora.

Sredstva iz ovog kredita mogu biti iskorišćena i za kupovinu polovnog motornog vozila, a ukoliko je obezbeđenje kredita polisa kasko osiguranja i ručna zaloga, uslov je da motorno vozilo ne može biti starije od 60 meseci na dan odobrenja kredita, ni starije od 84 meseca u trenutku otplate poslednjeg mesečnog anuiteta.

Ovi uslovi kreditiranja važiće do 30. juna ove godine.

Arhiva vesti