Visa Call servis - hitni servisi

Visa Call servis - hitni servisi

U slučaju gubitka ili krađe u zemlji neophodno je da ODMAH blokirate karticu prijavom Centru za autorizaciju, koji je u funkciji 24 h, na sledeći broj telefona:

+381 11 30 82 300

Ukoliko se nalazite u inostranstvu blokadu izgubljene ili ukradene kartice možete da obavite putem sledećeg broja telefona Visa Global Card Assistance Service (GCAS):

+1(0) 410 581 9994 ili
+1(0) 410 581 3836

Ukoliko se nalazite u Sjedinjenim Američkim Državama izbacite +1, a u slučaju da ste van SAD-a izbacite (0).  

U slučaju gubitka kartice, u zavisnosti od zemlje i lokacije na kojoj se nalazite, Visa Global Card Assistance Service (GCAS) Vam može pružiti sledeće usluge:

  • hitnu blokadu kartice*
  • dostavu nove, privremeno izdate kartice (bez PIN-a), koju možete koristiti isključivo za plaćanja;
  • forsiranu isplatu gotovine u ekspozituri odredjene banke (po dogovoru sa Vama) maksimalne vrednosti do 2.000 USD (ili protivvrednost u lokalnoj valuti);
  • GCAS Vam pruža i druge informacije, kao što su: informacije o najbližim bankomatima, ekspoziturama banaka i sl.

Informacije putem Visa GCAS centra možete dobiti isključivo na engleskom jeziku.

Blokirana Visa Platinum kartica se naknadno ne može više koristiti.

* Neophodno je da prilikom blokade saopštite broj Vaše Platinum kartice, pa savetujemo da ovaj broj čuvate negde zapisan.

Benefiti i pogodnosti za korisnike Visa Platinum kartica Komercijalne banke u inostranstvu

Sve informacije o pogodnostima za korisnike Visa Platinum kartica u inostranstvu možete dobiti putem telefona:

+9714 435 5807ili na sledećoj adresi:
http://platinumcard.visacemea.com