Info servis

Info servis

U slučaju da su Vam neophodne informacije i medicinski saveti ili obaveštenja vezano za zakonsku regulativu zemlje u kojoj se nalazite, broj telefona International SOS servisa je:

+44 20 8782 8002

Saveti i obaveštenja medicinskog i pravnog karaktera su besplatni (padaju na teret Banke).

Putem istog broja telefona možete da dobijete i informacije o zaštiti potrošača prilikom kupovine, kao i uslove vezane za produženu garanciju proizvoda, u zemlji u kojoj ste plaćali Visa Platinum karticom ( za
proizvode čija je vrednost iznad 100 USD).
Informacije putem International SOS servisa možete dobiti isključivo na engleskom jeziku.

Benefiti i pogodnosti za korisnike Visa Platinum kartica Komercijalne banke u inostranstvu

Sve informacije o pogodnostima za korisnike Visa Platinum kartica u inostranstvu možete dobiti putem telefona:

+9714 435 5807

ili na sledećoj adresi:
http://platinumcard.visacemea.com