Plaćanje na rate bez kamate

Plaćanje na rate bez kamate

Komercijalna banka AD Beograd, svojim korisnicima debitne DinaCard klasik/Start kartice, omogućava beskamatno plaćanje na više jednakih mesečnih rata.

  • Transakcija se deli na broj rata koji je dogovoren sa trgovcem (maksimalno 6 );
  • Prva rata dospeva za mesec dana od datuma transakcije;
  • Sve rate su u potpunosti  oslobođene od kamate;

Korisnici debitne DinaCard klasik/Start kartice mogu da iskoriste opciju prodaje na rate bez kamate na POS terminalu Komercijalne banke kod trgovaca sa kojima Banka ima Ugovor o saradnji u ovom segmentu poslovanja. Za korišćenje usluge plaćanja na rate bez kamate DinaCard debitnom (klasik/Start) karticom, neophodno je aktiviranje iste u ekspozituri Banke. Dodatna funkcionalnost se može aktivirati prilikom preuzimanja kartice ili naknadno, zavisno od potreba korisnika. Ukoliko želite da koristite uslugu „plaćanje na rate bez kamate“ na određenom prodajnom mestu, molimo vas da se pre kupovine (plaćanja) obratite trgovcu za detalje, broj rata i uslove.

Plaćanje na rate bez kamate predstavlja dodatnu uslugu, koju korisnik na ovim prodajnim mestima može, (a ne mora) da iskoristi.