Komercijalna banka AD Beograd aktivno realizuje program bezgotovinskog plaćanja izdavanjem platnih kartica, kao najbržeg i najefikasnijeg sredstva plaćanja u zemlji i inostranstvu.

Klijentima nudimo veliki broj platnih kartica, različitih partnera i karakteristika koje u potpunosti odgovaraju na sve potrebe naših klijenata.

Pored debitnih i pripejd kartica, u ponudi imamo i kreditne kartice, kao i one koje omogućavaju odloženo plaćanje.

Platne kartice koje izdaje Komercijalna banka AD Beograd koriste savremene tehnologije u pogledu praktičnosti korišćenja (contactless), kao i u pogledu bezbednosnih aspekata korišćenja (contactless, čip, 3D Secure usluga).

U saradnji sa našim partnerima i kartičarskim asocijacijama, od 2008. godine aktivno razvijamo i Premium program, započet prvom Visa Platinum karticom izdatom na teritoriji Srbije.

Našim klijentima obezbeđujemo visok kvalitet servisa, kao i različite programe dodatnih pogodnosti i usluga, zato je Vaše zadovoljstvo naš najveći kapital.

 

IZMENA POSLOVANJA SA KREDITNIM I KARTICAMA SA ODLOŽENIM PLAĆANJEM
U SKLOPU ZASTOJA U OTPLATI OBAVEZA 
(MORATORIJUM)

 

DinaCard kreditna 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, Visa Revolving

Korisniku se odlaže naplata neizmirenih obaveza do kraja moratorijuma, ali ima mogućnost da uplati na partiju kartice i time oslobodi deo limita koji potom može da koristi, u skladu sa Ugovorom.

Po završetku moratorijuma obračunata redovna kamata pripisuje se glavnici. Na ovako uvećanu glavnicu se primenjuju uslovi revolving otplate prema ugovorenom modelu otplate (5%, 10%, 20%, 1/3, 1/12, 1/24).


Za transakcije koje su nastale prodajom na rate bez kamate kreditnim revolving karticama sva dospeća kalendarski se pomeraju do kraja moratorijuma i takođe će biti pripisane glavnici.

 

MasterCard Installment

Sva dospeća kalendarski se pomeraju do kraja moratorijuma, odnosno za 3 meseca. Dakle, ono što bi dospelo 12.4. pomera se na 12.7.2020, 12.5 se pomera na 12.8.2020, 12.6 na 12.9.2020 i tako do kraja moratorijuma. Korisnik  ima mogućnost da uplati na partiju kartice i time oslobodi deo limita, koji potom može da koristi, u skladu sa Ugovorom.

Pomeranje otplate se vrši i za transakcije koje su realizovane tokom moratorijuma.

Za transakcije koje su nastale prodajam na rate bez kamate kreditnom Installment karticom primenjuje se isti princip.

 

Kartice na odloženo plaćanje

Sve obaveze nastale u toku marta smatraju se zaduženjem pre stupanja moratorijuma i delimo ih u tri jednake mesečne rate, koje na naplatu dospevaju po završetku moratorijuma i dodaju se na ukupno zaduženje klijenta, a koje dospeva u tom prvom, drugom i trećem mesecu nakon završetka moratorijuma.

Dakle, zaduženje u julu će sadržati zaduženja za jul, na koja se dodaje 1/3 dospeća za april, a ostale 2/3 duga iz aprila u naredna dva meseca.

Limit za naredne mesece se obnavlja regularno i sve transakcije koje nastanu po obnovljenom limitu tretiraće se u skladu sa Ugovorom, odnosno na iste se neće primenjivati moratorijum.

 

Master Standard/Gold, VisaGold

Svaka pojedinačna transakcija u martu, koja je trebalo da dospeva u aprilu, deli se na tri dela i dospevaju u mesecima koji slede nakon moratorijuma.

Dakle, svaka pojedinačna transakcija iz marta koja na naplatu dospeva u aprilu deli se na tri dela i sa datumima odloženog dospeća za 90 za 1/3, 120 za 2/3 i 150 dana za 3/3.

 

DinaCard Co-branding DIS KB kartica

Sve transakcije koje dospevaju u aprilu dele se na tri dela i dodaje se 1/3 na transakcije koje dospevaju u julu, 1/3 na transakcije koje dospevaju u avgustu i 1/3 na transakcije koje dospevaju u septembru.

Transakcije koje dospevaju u maju takođe se dele na tri dela i dodaju se 1/3 na transakcije koje dospevaju u avgustu, 1/3 na transakcije koje dospervaju u septembru i 1/3 na transakcije koje dospevaju u oktobru.

Transakcije koje dospevaju u junu takođe se dele na tri dela i dodaju se na transakcije koje dospevaju u septembru, 1/3 na transakcije koje dospevaju u oktobru i 1/3 na transakcije koje dospevaju u novembru.

 

Visa Platinum i Visa Business

Dana 15.04.2020. neće biti pokrenut trajni nalog, kako bi se odložilo plaćanje martovske potrošnje.

Dospela obaveza se deli na 3 dela i zaduženja dospevaju u tri jednake mesečne rate, sa redovnim dospećima,  nakon moratorijuma.

Aprilska potrošnja se redovno naplaćuje u maju.

Počev od 18.03. i tokom trajanja moratorijuma, kamata na neugovoreno prekoračenje (nedozvoljeni minus), kao i zakonska zatezna kamata se neće obračunavati klijentima.

Tokom moratorijuma sve naknade će se naplaćivati u skladu sa dinamikom i u iznosima definisanim Okvirnim ugovorom i Tarifom naknada.

Primena moratorijuma, u smislu odlaganja otplate dospelih obaveza, se ne odnosi na DinaCard klasik/Start debitne kartice i njihovu funkcionalnost – plaćanja na rate. Ova dospeća se tretiraju kao dospeća po čekovima građana.

 

Takođe Vas obaveštavamo da je povećan dnevni limit za podizanje gotovine po DinaCard klasik debitnoj kartici sa 30.000 RSD na 80.000, 00 RSD.

Obaveštevamo vas da je produžen rok važenja svih kartica (čiji je rok važenja bio do 03/20, 04/20/, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20) do 09/20, odnosno do kraja poslednjeg dana u mesecu septembru.

Preporuka je da se podizanje gotovine, vrši na ATM-u (bankomatu) Komercijalne Banke A.D. Beograd, a plaćanje na POS terminalima Komercijalne Banke A.D. Beograd.

U slučaju izmena, bićete blagovremeno obavešteni.

 

Za više informacija o platnim karticama Komercijalne banke, posetite stranicu: https://www.kombank.com/sr/stanovnistvo/platne-kartice.

Prestižna, jedinstvena kartica visokog kvaliteta koja pripada grupi Premium proizvoda!

Bilo koju od debitnih kartica da koristite, osećaj je uvek isti: sigurnost, jednostavnost i poverljivost. Sa debitnim karticama Komercijalne banke, uvek ćete biti u prednosti...

Sa kreditnim karticama Komercijalne banke - rate, dužina otplate i kamatne stope iznosiće tačno onoliko koliko ste Vi zamislili. 

Sa karticama sa odloženim plaćanjem Komercijalne banke u bilo kom delu zemlje i sveta osećaćete se kao kod svoje kuće.