Transfer novca

Transfer novca

Brzo i jednostavno....šaljite i primajte novac iz inostranstva!

Zahvaljujući najvećoj mreži ekspozitura i razvijenoj korespodentskoj mreži u inostranstvu Komercijalna banka vam nudi brz i kvalitetan transfer novca u zemlji i inostranstvu preko deviznih računa klijenata Banke. 

Ukoliko želite da primite sredstva na svoj devizni račun, ili ista pošaljete u zemlju ili inostranstvo, potrebno je da se obratite najbližoj ekspozituri Banke gde će vam zaposleni pružiti neophodne informacije o proceduri transfera, potrebnoj dokumentaciji i tarifama naknada.Prilivi sredstava iz inostranstva 

Prilivi sredstava iz inostranstva (loro doznake) mogu se vršiti iz svih zemalja sveta. Da biste primili sredstva iz inostranstva potrebno je da imate otvoren devizni račun u Komercijalnoj banci i da pošiljaocu sredstava dostavite Instrukciju za priliv, koju možete dobiti u bilo kojoj ekspozituri Banke ili sami generisati klikom na link ovde. Instrukcija sadrži sve neophodne podatke vezane za vaš devizni račun i omogućava inostranoj banci da pravilno usmeri sredstva. Primljena sredstva možete, prema vašoj želji, ostaviti na računu, podići sa istog ili preneti na oročenu štednju.
U skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije iznos priliva na devizni račun nije limitiran, ali je u pojedinim slučajevima potrebno da se klijent pismeno izjasni o osnovu priliva sredstava i priloži neophodnu dokumentaciju. Za prilive za koje je potrebno izjašnjenje o osnovu i dodatna dokumentacija, zaposleni Banke će vas u roku od 24 sata kontaktirati i pružiti sve neophodne informacije.

 


Prilivi sredstava iz inostranstva podležu naplati naknade za obradu priliva u skladu sa važećom Tarifom naknada Banke, koja iznosi:

Loro doznake (servis za prilive u devizama)

Prijem novčanih sredstava na devizni platni račun u EUR i drugim valutama (iz inostranstva i Republike Srbije)

0,35%
min RSD 300,00
max RSD 40.000,00

po osnovu: zarade(osnov 600) za službeni put (osnov 340)

bez naknade

Po osnovu ino penzija (osnov 800)

penzije iz Republike Slovenije

0,30% min RSD 150,00

penzije iz Republike Nemačke              

0,23%

ostale ino penzije

0,35% min RSD 150,00

prilivi preko Komercijalne banke AD Podgorica i Komercijalne banke AD Banja Luka

bez naknade


  
Odlivi sredstava ka inostranstvu 

Pošaljite novac na bilo koju destinaciju u inostranstvu! 
Slanje novca u inostranstvo putem nostro doznake vrši se u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i pratećim Odlukama a po osnovu poklona, pomoći, nasledstva, rente, iseljenja u inostranstvo, plaćanja roba i usluga, ličnog transfera i sl. Zahtev za transfer sredstava klijent podnosi Banci u pisanoj formi na obrascu Nalog za doznaku-izdavanje čeka (preuzmite obrazac klikom na link ovde / uputstvo / prilog-IBAN countries).

Fizička lica rezidenti, u pojedinim slučajevima prenosa i plaćanja ka inostranstvu, Banci podnose dodatnu dokumentaciju koja je propisana zakonskom regulativom (na pr. Ugovor o poklonu, Rešenje o nasleđivanju, dokaz o iseljenju, fakturu, dokaz o dvojnom državljanstvu, boravišnu ili radnu vizu i sl.). 

Fizička lica nerezidenti, prenos sredstava na račun u inostranstvo vrše slobodno, uz podnošenje Potvrde o izmirenim poreskim obavezama prema Republici Srbiji. Ukoliko se radi o plaćanju ka inostranstvu, potrebno je priložiti dokumentaciju vezanu za konkretno plaćanje (ugovor, faktura i ostalo).

 Za transfer deviznih sredstava u inostranstvo Banka naplaćuje naknadu u iznosu od:

Nostro doznake (odlivi u devizama)

Bezgotovinski prenos novčanih sredstava na platni račun u inostranstvu u EUR i u drugim valutama (za sve opcije troškova)

0,70% 
min. RSD 1.000,00
max. RSD 40.000,00

odliv u korist računa klijenata kod Komercijalne banke a.d Podgorica i Komercijalne banke a.d Banja Luka

5 EUR fiksno u dinarskoj protivvrednosti

Za transfere deviznih sredstava u inostranstvo sa opcijom OUR naknada se uvećava za troškove ino banke:

u EUR iznosa do EUR 5.000,00

u drugim valutama iznosa protivvrednosti (po srednjem kursu NBS) do EUR 5.000,00

RSD 1.000,00

u EUR iznosa do EUR 25.000,00

u drugim valutama iznosa protivvrednosti (po srednjem kursu NBS) do EUR 25.000,00

RSD 1.700,00

u EUR iznosa do EUR 50.000,00

u drugim valutama iznosa protivvrednosti (po srednjem kursu NBS) do EUR 50.000,00

RSD 2.400,00

u EUR preko EUR 50.000,00

u drugim valutama iznosa protivvrednosti (po srednjem kursu NBS) preko EUR 50.000,00

RSD 4.000,00

Upiti i zahtevi za povraćaj ili izmenu bezgotovinskog prenosa

RSD 2.500,00+stvarni trškovi inobanaka

Transfer deviznih sredstava u Republici

Plaćanje, naplaćivanje i prenos deviznih sredstava u Republici Srbiji vrši se u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, a po osnovu kupoprodaje i davanja u zakup nepokretnosti, plaćanja životnog osiguranja, polaganja depozita kao sredstva obezbeđenja, ličnih transfera ili transfera na račune članova porodice. Klijent Banci podnosi pisani nalog za transfer i dokumentaciju koja je vezana za konkretan transfer (ugovor, polisa, izvod iz matične knjige rođenih/venčanih i sl.).

 

Za transfer deviznih sredstava u Republici Banka naplaćuje naknadu u iznosu od:

Prenosi deviznih sredstava

Na platne račune vlasnika ili članova porodice u Banci

RSD 500,00

Na platne račune vlasnika ili članova porodice kod drugih banaka

0,50%
min. RSD     1.500,00
max. RSD 30.000,00

po osnovu čl. 34 zakona o deviznom poslovanju 
(promet i zakup nepokretnosti, premija životnog osiguranja) - računi u banci

0,20% 
max. RSD 5.000,00

po osnovu čl.34 zakona o deviznom poslovanju 
(promet i zakup nepokretnosti, premija životnog osiguranja) - računi kod drugih banaka

0,40% 
max. RSD 20.000,00

po osnovu osnivačkog uloga, u devizama, stranog lica - na račun pravnog lica u banci

bez naknade

Na račune investicionih fondova kod drugih banaka

0,40
max RSD 20.000,00

Na devizni račun Kombank Deviznog fonda/Kombank In fonda u Banci

Bez naknade

Upiti i zahtevi za povraćaj ili izmenu prenosa na drugu domaću banku

RSD 2.500,00