Menjački poslovi

Menjački poslovi

Izaberite valutu po najpovoljnijem kursu!


Komercijalna banka AD Beograd vrši otkup i prodaju efektivnog stranog novca domaćim i stranim fizičkim licima bez provizije.
Menjački poslovi se sprovode po važećoj kursnoj listi za taj dan a kao posebna pogodnost omogućena je primena povoljnijeg kursa za otkup i prodaju:

  • EUR 500 i više
  • USD i CHF u protivvrednosti EUR 5.000 i više.

Otkup IN valuta i valute BAM vrši se uz naplatu provizije prema tarifi naknada Banke.

Konvertor valuta