Ino čekovi

Ino čekovi

Kad dođe vreme da unovčite ček...

Komercijalna banka otkupljuje bankarske, putničke, penzijske čekove, po veoma povoljnim uslovima.


Klijenti mogu da naplate odmah putničke čekove iznosa do EUR 1.000,00, bankarske čekove do EUR 250,00 kao i penzijske čekove do 1.000 EUR i to:

  • pologom na deviznu partiju i isplatom u valuti ili
  • otkupom u dinarskoj protivvrednosti.

U ostalim slučajevima, vrši se polog čeka na deviznu partiju, radi provere pokrića kod ino banke ili slanje na naplatu (inkaso). Isplata čeka vrši se po prijemu pokrića od ino banke, u efektivi ili dinarima, prema želji klijenta.

Za proveru mogućnosti realizacije INO čeka određene valute kao i zemlje porekla molimo Vas da kontaktirate Kontakt centar Banke ili posetite najbližu ekspozituru Banke.

Prilikom otkupa čekova Banka naplaćuje naknadu predvidjenu Tarifom naknada Banke.


Vrsta usluge

Naknada

 Otkup ino-čeka preko menjačnice

2,00% min RSD 300,00

 Polog na deviznu partiju:

 

- isplata u efektivi - odmah po prezentaciji

1,50% min RSD 300,00

- isplata  po isteku određenog roka 
(dobijenog odobrenja)

1,00% min RSD 300,00

- isplata penzionog čeka

0,50% min RSD 300,00  

 Inkaso (naplata) ino-čekova

2,00% minRSD 600,00 odmah po prijemu čeka + troškovi ino banke

Naknada za povraćaj po nenaplaćenom ino čeku

Stvarni trošak inobanke ispostavljen Banci


Banka vrši i prodaju nostro čekova, za plaćanje robe i usluga u inostranstvu. Na osnovu zahteva klijenta, čekovi mogu glasiti:

  • na valutu EUR ili USD u izdanju Deutche Bank uz naznaku Komercijalne banke kao agenta

Ovakva plaćanja prema inostranstvu, vrše se u skladu sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju, uz prezentovanje odgovarajuće dokumentacije. 

Provizije za ovu vrstu posla predviđene su Tarifom naknada Banke.


Vrsta usluge

Naknada

Izdavanje nostro čekova

1,50% min RSD 200,00 po čeku

Anuliranje čekova

troškovi ino banke