Devizne penzije

Devizne penzije

Sigurne devizne isplate...

Komercijalna banka a.d. Beograd je banka administrator za isplatu penzija iz:

  • Republike Hrvatske
  • Federacije BiH
  • Crne Gore
  • Invalidnine (Republika Srpska)

Penzije se isplaćuju preko deviznih računa u Banci ili kod drugih isplatnih banka.

Banka vrši i isplatu deviznih penzija iz Nemačke, Austrije, Makedonije, Francuske, Slovenije, Republike Srpske, po kojima su druge poslovne banke administratori.

Isplata deviznih penzija se vrši u skladu sa važećom tarifom naknada Banke.

Svi korisnici penzija koji ostvaruju redovan priliv preko deviznih računa u Banci, mogu podneti zahtev za pozajmicu u visini jedne prosečne penzije uvećane za 50%. Pozajmice se odobravaju na rok od godinu dana, a prosečan priliv obračunava na osnovu penzija primljenih u prethodna tri meseca.