BANKOOSIGURANJE

Komercijalna banka je na osnovu saglasnosti Narodne banke Srbije od 2011. godine u svoj asortiman proizvoda i usluga uvrstila i proizvode osiguranja. Banka je zastupnik u osiguranju Kompanije Dunav osiguranje a.d.o.

Kao zastupnik u osiguranju navedenog društva Banka prodaje sledeće vrste neživotnih osiguranja:

Osiguranje stana ili kuće od požara i drugih opasnosti

Sveobuhvatan paket osiguranja na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom pokrivenih rizika

Individualno ili porodično osiguranje tokom boravka u inostranstvu

dunav osiguranje