Domaći platni promet

Domaći platni promet

Komercijalna banka obavlja brz, siguran i efikasan domaći platni promet, uz najpovoljnije tarife na domaćem tržištu. 

Komercijalna banka vam nudi mogućnost elektronskog plaćanja iz sedišta firme, uz minimalna ulaganja u opremu!

Ukoliko se odlučite za poslovanje putem e-bankinga ostvarićete uštedu do 40 % u odnosu na redovne naknade.

Prijem naloga za izvršenje u toku poslovnog dana obavlja se u skladu sa Terminskim planom prijema i izvršenja platnih transakcija pravnih lica i preduzetnika

 

Sve informacije u vezi elektronskog platnog prometa (E-banking) možete dobiti na telefone:
Tel: +381 11/20 18 600, 0700 800 900
E-mail: e-bank@kombank.com