Privreda - tarife

Privreda - tarife

Tarife za poslove sa platnim karticama

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 01.10.2021. godine

Obaveštavamo vas da se tarifni stav broj 6. „Neosnovana reklamacija“ u Pregledu tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 01.10.2021. neće naplaćivati, odnosno navedena usluga će biti bez naknade.