Depozitno poslovanje

Depozitno poslovanje

Poslujte na čvrstom bankarskom osloncu!
 
Za sve vas, pravna lica, Komercijalna banka sigurno i efikasno vrši depozitne poslove.

Banka ima oko 90.000 klijenata - pravnih lica sa kojima svakodnevno unapređuje međusobnu saradnju i nudi im sigurne, kvalitetne i dugoročne poslove u:

  • oročavanju sredstava;
  • namenskim depozitnim poslovima i
  • poslovima sa gotovim novcem.

Očekuju vas povoljne kamatne stope, tim vrhunskih stručnjaka i aktivna saradnja!