Kreditna podrška lokalnoj samoupravi

Kreditna podrška lokalnoj samoupravi

Komercijalna banka nudi kreditnu podršku lokalnoj samoupravi, u skladu sa regulativom.