Krediti iz Fonda revolving kredita (EAR)

Krediti iz Fonda revolving kredita (EAR)

Kreditna linija Evropske agencije za rekonstrukciju EAR - Brisel

KREDITNA LINIJA EVROPSKE AGENCIJE ZA REKONSTRUKCIJU (EAR) - BRISEL

Namena kredita

- finansiranje nabavke opreme i manjim delom finansiranje obrtnih sredstava (do 20% iznosa kredita)

Valuta

EUR

Iznos kredita

- minimalni iznos kredita EUR 20.000,00, maksimalni iznos kredita EUR 200.000,00

Rok otplate kredita

do 60 meseci sa grace periodom do 12 meseci

Kamatna stopa

- tromesečni LIBOR + 3,25 p.p. godišnje

Način otplate kredita

- u tromesečnim ratama nakon isteka grace perioda

Napomena

kreditna linija je namenjena malim i srednjim preduzećima u većinskom privatnom vlasništvu, a isključen je sektor poljoprivrede, ulaganja u nekretnine koje su namenjene tržištu, trgovina i refinansiranje