Krediti iz kreditnih linija

Krediti iz kreditnih linija

Komercijalna banka  sarađuje sa renomiranim ino- kreditorima preko kojih obezbeđuje veliki broj kreditnih linija.