Krediti iz COSME programa za preduzetnike i mikro, mala i srednja preduzeća

Krediti iz COSME programa za preduzetnike i mikro, mala i srednja preduzeća

Komercijalna banka AD Beograd je potpisala Ugovor o garanciji sa Evropskim investicionim fondom (EIF) kao garantom za realizaciju kredita iz COSME programa, čija je namena prevazilaženje teškoća pristupu finansiranja za mala i srednja preduzeća, i koji je podržao strategiju Evropa 2020 – Strategiju pametnog, održivog i inkluzivnog rasta.

Ukoliko imate potrebu za obrtnim sredstvima na duži rok otplate i pod povoljnijim uslovima, na raspolaganju Vam je naš kreditni proizvod iz COSME programa.

Korisnici kredita:

  • Preduzetnici i mikro, mala i srednja preduzeća po definiciji EU, a u skladu sa internom segmentacijom Banke, osnovani i registrovani na teritoriji Republike Srbije

Namena kredita:

  • Finansiranje obrtnih i trajnih obrtnih sredstava

Iznos kredita:

  • Minimalni iznos EUR 5.000,00
  • Maksimalni iznos EUR 150.000,00

Period otplate:

  • Mogući period otplate je 36 i 42 meseca od datuma puštanja kredita u tečaj

Benefiti za klijenta:

  • Fiksne, povoljnije kamatne stope i to za ceo period otplate kredita
  • Povoljnije naknade
  • Menično obezbeđenje kredita bez obaveze uspostavljanja hipoteke/zaloge
  • Lakši pristup kreditima sa bržom procedurom odobravanja

Za sve detaljnije informacije kontaktirajte Vašeg savetnika za mikro biznis ili  menadžera za mala i srednja preduzeća ili posetite najbližu ekspozituru Komercijalne banke AD Beograd.

Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije po osnovu LGF instrumenta za obezbeđenje kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1287/2013 Evropskog parlamenta i Saveta za uspostavljanje Programa za konkurentnost kompanija i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020)