Brokersko-dilerski poslovi

Brokersko-dilerski poslovi

Komercijalna banka AD Beograd kao član Beogradske berze, Centralnog registra i kliringa hartija od vrednosti, Fonda za zaštitu investitora, svojim klijentima može da ponudi po povoljnim uslovima, kvalitetno i sigurno, sledeće investicione usluge:

 

Otvaranje računa po osnovu obveznica devizne štednje

Obaveštenje građanima koji su ostvarili pravo na obveznice po osnovu devizne štednje položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbiji i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ.

Građani mogu da otvore sve neophodne račune (vlasnički, namenski devizni, redovni devizni) u mreži ekspozitura Komercijalne Banke AD Beograd (spisak ekspozitura je na kraju ovog obaveštenja), uključujući i ekspozituru Banke u Beogradu u ulici Brankova 34, koja se nalazi u neposrednoj blizini Uprave za javni dug, Ministarstva finansija (u okviru iste zgrade), koje izdaje Rešenja o pravu na isplatu devizne štednje.

Građani iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, nakon uplate deviznih sredstva na devizni račun u Komercijalnoj banci po osnovu stečenih obveznica, mogu da izvrše transfer sredstava u matične države po najpovoljnijim uslovima. Nakon sticanja uslova za promet obveznica na tržištu u Srbiji, Banka će i ovu vrstu usluge biti u mogućnosti da ponudi svojim klijentima.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone:

+381 11 333-9033

+381 11 333-9022

+381 11 333-9057

+381 11 333-9629

ili putem e-maila:

brokeri@kombank.com               

custody@kombank.com

Spisak ovlascenih ekspozitura za poslove sa hartijama od vrednosti

 

komercijalna banka kombank trader

Kontakt:
Direktor Odeljenja:
Nina Kadija, tel: +381 11 333 9057; e-mail: nina.kadija@kombank.com

Kontrolor:
Aleksandra Jelača,
tel: +381 11 333 9030; e-mail: aleksandra.jelaca@kombank.com

Brokerski poslovi:
- Ljiljana Šegrt Jovanović, tel: +381 11 333 9033; e-mail: lj.segrt-jovanovic@kombank.com
- Vladimir Miletić, tel: +381 11 333 9048; e-mail: vladimir.miletic@kombank.com

Dilerski poslovi:
Stanica Blagojević, tel: +381 11 333 9031; e-mail: stanica.blagojevic@kombank.com

Korporativna agentura:
Marina Branković, tel: +381 11 333 9140; e-mail: marina.brankovic@kombank.com
Fax: 011 33 39 157
e-mail: brokeri@kombank.com

 

Broj telefona za telefonsko ispostavljanje naloga je  +(381) 11  201 85 88.