PRIVREDA

U zelji da zadovolji potrebe modernog preduzeća u svakodnevnom poslovanju, Komercijalna banka je kreirala bogatu ponudu kreditnih proizvoda pod veoma konkurentnim uslovima.

Pored kreditnih proizvoda u ponudi je i širok spektar ostalih finansijskih usluga namenjenih pravnim licima koji obuhvata:

  • usluge domaćeg i deviznog platnog prometa;
  • usluge Kombank online za pravna lica (E-bank, Web E-bank, SMS servis);
  • dokumentarne poslove sa privredom (dinarske i devizne garancije, akreditivi);
  • oročavanje sredstava i namenske depozitne poslove;
  • terminsku kupoprodaju deviza – Valutni forvard;
  • poslovne platne kartice: Visa Business-Charge i MasterCard Business-Debit;
  • beneficirane tarife za plaćanja i naplate unutar Grupe Komercijalne banke;
  • otkup potraživanja.

Na raspolaganju Vam stoji mreža poslovnih centara i ekspozitura Komercijalne banke.