Arhiva

Opšti uslovi poslovanja Komercijalne banke AD Beograd

Opšti uslovi pružanja platnih usluga potrošačima u primeni od 01.09.2016.

Opšti uslovi poslovanja – u primeni od 3.1.2014. do 26.03.2015.

Opšti uslovi poslovanja Komercijalne banke AD Beograd u primeni od 01.10.2021.

Opšti uslovi poslovanja Komercijalne banke AD Beograd u primeni od 01.10.2019.

Opšti uslovi poslovanja Komercijalne banke AD Beograd u primeni od 17.02.2019.

Opšti uslovi poslovanja Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) – u primeni od 27.03.2015. do 30.09.2015.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga potrošačima u primeni od 01.10.2019.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga potrošačima u primeni od 17.03.2019.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga potrošačima u primeni od 05.12.2018.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga potrošačima od 01.10.2015.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga pravnim licima i preduzetnicima u primeni od 17.03.2019.

Opšti uslovi pruzanja platnih usluga pravnim licima i preduzetnicima u primeni od 05.12.2018.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga preduzetnicima u primeni od 01.10.2015.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga pravnim licima u primeni od 01.10.2015.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja business kartica u primeni od 01.10.2019.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja Business kartica u primeni od 15.11.2016.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja Business kartica od 01.10.2015

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja kreditnih kartica u primeni od 01.10.2019.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja kreditnih kartica u primeni od 17.03.2019.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja kreditnih kartica u primeni od 11.07.2018.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja kreditnih kartica od 01.10.2015

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja PrePaid kartica u primeni od 01.10.2019.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja PrePaid kartica u primeni od 17.03.2019.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja PrePaid kartica u primeni od 15.11.2016.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja PrePaid kartica od 01.10.2015

Opsti uslovi poslovanja Komercijalne banke AD Beograd od 01.10.2015

Opšti uslovi poslovanja Komercijalne banke AD Beograd u primeni od 01.07.2017.

Opšti uslovi poslovanja Komercijalne banke AD Beograd u primeni od 11.10.2018.

Opšti uslovi izvršavanja jednokratnih platnih transakcija u primeni od 17.02.2019.

Opšti uslovi izvršavanja jednokratnih transakcija u primeni od 01.10.2015.

Opšti uslovi izvršavanja jednokratnih transakcija u primeni od 05.12.2018.

Opšti uslovi pružanja platnih usluga potrošačima u primeni od 11.07.2018.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja kartica sa odloženim plaćanjem u primeni od 01.10.2019.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja kreditnih kartica u primeni od 05.12.2018.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja business kartica u primeni od 17.03.2019..

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja Business kartica u primeni od 05.12.2018.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja PrePaid kartica u primeni od 05.12.2018.

 

Obaveštenja o izmenama uslova pružanja platnih usluga

Obaveštenje o Predlogu izmena i dopuna okvirnog ugovora o pružanju platnih usluga potrošačima od 28.08.2019. godine

Obaveštenje o primeni Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama za pravna lica i preduzetnike koji su primeni od 17.03.2019

Obaveštenje o izmenama i dopunama opštih uslova izdavanja i korišćenja kreditnih kartica i opštih uslova pružanja platnih usluga potrošačima

Obaveštenje o proširenju ponude poslovnih platnih kartica

Obavestenje o primeni Zakona o platnim uslugama i Predlog izmene i dopune Okvirnog ugovora od 28.01.2019.

Obaveštenje o primeni Zakona o platnim uslugama za potrošače u primeni od 01.10.2015

Obaveštenje o izmenama i dopunama opštih uslova o izdavanju i korišćenju platnih kartica

Obaveštenje o primeni Zakona o platnim uslugama za pravna lica i preduzetnike

Obaveštenje o izmenama uslova pružanja platnih usluga namenjenih pravnim licima i preduzetnicima od 5.10.2018.

Obaveštenje o izmeni i dopuni Okvirnog ugovora o pružanju platnih usluga potrošačima u primeni od 01.09.2016.

Obaveštenje o datumu primene Okvirnog ugovora o pružanju platnih usluga potrošačima u primeni od 08.09.2016.

Obaveštenje o izmeni Okvirnog ugovora o pružanju platnih usluga potrošačima u primeni od 31.01.2018.

Obaveštenje o datumu primene Predloga izmene Okvirnog ugovora o pružanju platnih usluga potrošacima od 18.12.2018. godine

Obaveštenje o izmenama uslova pružanja platnih usluga namenjenih potrošačima od 5.10.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Opštih uslova poslovanja Komercijalne banke AD Beograd – u primeni od 27.03.2015

Obaveštenje preduzetnicima

Obaveštenje o raskidu okvirnog ugovora za pružanje platnih usluga potrošačima u primeni od 01.06.2017.

Obaveštenje klijentima - fizičkim licima od 19.01.2018. godine o izmeni i dopuni Tarifa naknada

 

Tarife naknada

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 05.05.2021.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 26.04.2021.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 08.04.2021.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 23.04.2021.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 26.03.2021.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 05.02.2021.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 01.01.2021.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 24.09.2020.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 06.09.2020.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 01.07.2020.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 02.06.2020.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 21.02.2020.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 01.01.2020.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 17.09.2019.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 05.09.2019.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 24.08.2019.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju banke sa stanovništvom od 28.10.2015.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima platnog prometa sa pravnim licima i preduzetnicima od 15.05.2021.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima platnog prometa sa pravnim licima i preduzetnicima od 17.03.2019.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju banke u domaćem platnom prometu od 01.10.2015.

Tarifa naknada koja se primenjuju u poslovima domaćeg platnog prometa od 01.01.2016. godine

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju banke u domaćem platnom prometu od 15.01.2016.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju banke u domaćem platnom prometu od 01.07.2016.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju banke u domaćem platnom prometu od 01.11.2016.

Tarife naknada – platni promet sa inostranstvom od 09.03.2016.

Tarife nakanda - domaći platni promet koje se primenjuju od 05.12.2018.

Tarife naknada - domaći platni promet od 01.01.2017.

Tarife naknada - domaci platni promet koje se primenjuju od 01.10.2017.

Tarife naknada - domaci platni promet koje se primenjuju od 31.10.2017.

Tarife naknada - domaći platni promet koje se primenjuju od 01.09.2017.

Tarife naknada - domaci platni promet koje se primenjuju od 19.02.2018.

Tarife naknada - domaci platni promet koje se primenjuju od 01.04.2018.

Pregled tarifa naknada - mikro biznis od 27.03.2015

Pregled tarifa naknada - agro biznis od 27.03.2015

Pregled tarife naknada - agro biznis od 28.11.2016

Pregled tarife naknada - mikro biznis od 01.08.2017.

Tarife naknada - mikro biznis od 17.03.2019.

Tarife naknada - mikro biznis od 27.06.2018.

Tarife naknada - mikro biznis od 25.12.2017.

Pregled Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima platnog prometa sa inostranstvom od 27.03.2015.

Pregled Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima platnog prometa sa inostranstvom od 15.01.2016.

Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 22.02.2021. godine

Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 09.10.2020.

Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 17.08.2018.

Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 17.03.2019.

Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 01.04.2019.

Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 17.06.2019.

Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 01.11.2019.

Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 01.11.2019.

Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 01.11.2019.

Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 07.02.2020.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa platnim karticama od 01.10.2015

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 01.12.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 07.03.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 07.04.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 16.09.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 31.10.2017

Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 17.03.2019.

Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 01.04.2019.

Izvod iz Tarife naknada koja se primenjuje u poslovanju Banke sa potrošačima od 05.05.2021.

Izvod iz Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa potrošačima – od 17.08.2018.

Izvod iz Tarife naknada koja se primenjuje u poslovanju Banke sa potrošačima - od 18.12.2018.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 22.04.2019.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 17.03.2019.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 18.12.2018.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 24.08.2018

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 06.08.2018

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.04.2018

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.02.2018

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.01.2018

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 31.10.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 17.10.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 12.09.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 28.08.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 1.08.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 21.06.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 03.04.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.04.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 24.03.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 14 03 2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 27 02 2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 04.01.2017

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 12.12.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.12.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.11.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.10.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 25.07.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.07.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 13.04.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 17.03.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 15.02.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 04.01.2016

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovnistvom od 01.11.2015

Tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima banke sa platnim karticama od 17.08.2018.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 26.03.2019.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 01.04.2019.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od 22.04.2019.

Izvod iz Tarife naknada koja se primenjuje u poslovanju Banke sa potrošačima od 22.04.2019.

Izvod iz Tarife naknada koja se primenjuje u poslovanju Banke sa potrošačima od 17.03.2019.

Izvod iz Tarife naknada koja se primenjuje u poslovanju Banke sa potrošačima od 01.04.2019.

Izvod iz Tarife naknada koja se primenjuje u poslovanju Banke sa potrošačima od 01.10.2015.

Pravilnik o tarifi Odeljenja za brokersko dilerske poslove Komercijalne banke AD Beograd - Ovlašćene banke (U primeni od 25.06.2020. godine)

Pravilnik o tarifi Odeljenja depozitarnih i kastodi poslova Komercijalne banke ad Beograd (primenjuju se od 24.12.2020. godine)

Lista reprezentativnih usluga i Pregled usluga i naknada povezanih sa platnim računom

Pregled usluga i naknada povezanih sa platnim računom za potrošače

Pregled usluga i naknada Dinarski tekući račun sa osnovnim uslugama

Pregled usluga i naknada Kombank Aktiv Set tekući račun

Pregled usluga i naknada Kombank Klasik Set tekući račun

Pregled usluga i naknada Kombank Premijum Set tekući račun

Pregled usluga i naknada Kombank Start Set tekući račun

Pregled usluga i naknada Dinarski račun

Pregled usluga i naknada Devizni račun

Pregled usluga i naknada Dinarski tekući račun sa osnovnim uslugama

Pregled usluga i naknada Kombank Aktiv Set tekući račun

Pregled usluga i naknada Kombank Klasik Set tekući račun

Pregled usluga i naknada Kombank Premijum Set tekući račun

Pregled usluga i naknada Kombank Start Set tekući račun

Pregled usluga i naknada Dinarski račun

Pregled usluga i naknada Devizni račun do 18.08.2020.

Pregled usluga i naknada Devizni račun do 05.05.2021.

Pregled usluga i naknada povezanih sa platnim računom za preduzetnike i pravna lica

Liste reprezentativnih usluga povezanih sa platnim računom

Pregled usluga i naknada dinarski i devizni platni račun pravno lice

Pregled usluga i naknada dinarski i devizni platni račun preduzetnik

Pregled usluga i naknada ekspert set pravno lice sa prihodima do 1 mil EUR

Pregled usluga i naknada ekspert set preduzetnik

Pregled usluga i naknada standard set pravno lice sa prihodima do 1 mil EUR

Pregled usluga i naknada standard set preduzetnik

Pregled usluga i naknada za dinarski i devizni platni račun nerezident

Informacije o promeni platnog računa