Krediti iz WB EDIF programa

Krediti iz WB EDIF programa

Komercijalna banka AD Beograd je potpisala Ugovor o garanciji sa Evropskim investicionim fondom (EIF) za program WB EDIF čija je namena pružanje podrške mikro klijentima, malim i srednjim preduzećima u zemljama Zapadnog Balkana u cilju razvoja i inovacije preduzeća.

 

Sa željom da dodatno podržimo Vaše poslovanje u saradnji sa Evropskim investicionim fondom (EIF), obezbedili smo još povoljnije uslove kreditiranja.

Ukoliko imate potrebu za sredstvima za investiranje u okviru WB EDIF programa, na raspolaganju Vam je naš kreditni proizvod.

 

Planirajte budućnost !

Krediti za investiciona ulaganja u nabavku osnovnih sredstava:

 • Oprema i mašine
 • Teretna i komercijalna vozila
 • Kupovina, izgradnja i rekontrukcija poslovnih objekata

Korisnici kredita:

 • Mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici po definciiji EU, a u skladu sa internom segmentacijom Banke, osnovani i registrovani na teritoriji Republike Srbije

Benefiti za klijenta:

 • Povoljnije kamatne stope i naknade
 • Fleksibilniji zahtevi Banke u domenu sredstava obezbeđenja, kada su u pitanju hipoteka/zaloga
 • Lakši pristup kreditima

 

Iznos kredita:

 • Minimalni iznos EUR 20.000,00
 • Maksimlani iznos za:
  • mikro preduzeća i preduzetnike do EUR 150.000,00
  • mala i srednja preduzeća do EUR 500.000,00

 

Za sve detaljnije informacije kontaktirajte Vašeg savetnika za mikro biznis ili  menadžera za mala i srednja preduzeća ili posetite najbližu ekspozituru Komercijalne banke AD Beograd.

 

“EU za Srbiju – Finansiranje za MSP“ finansira se od strane Evropske unije prema Programu za razvoj i inovacije Zapadnog Balkana (WB EDIF)

 

eif-baner