Mobilno bankarstvo

Mobilno bankarstvo

Kombank mBank je servis Komercijalne banke koji omogućava da preko mobilnog uređaja na veoma brz, jednostavan i siguran način obavljate sve finansijske transakcije bilo gde i bilo kada. Usluga je dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji, a sve što Vam je potrebno je da imate mobilni telefon (Android ili iOS operativni sistem) i internet konekciju.

Kombank mBank aplikacija poseduje sve neophodne osnovne funkcionalnosti:

 

Video tutorijali

 

Korisnicima su pored osnovnih, omogućene i unapređene funkcionalnosti mBank servisa kao što su:

 • PRENESI - nova usluga Komercijalne banke u okviru mBank aplikacije koja omogućava brz i jednostavan prenos novca na drugi tekući račun za koji Vam je potreban samo broj mobilnog telefona primaoca, bez bilo kakvog dodatnog podataka. Jedini uslov za izvrešenje ovog prenosa je da primaoc registruje svoj broj telefona za ovu uslugu.

prenesi-logo

Prenesi

Prednosti i pogodnosti korišćenja usluge PRENESI u okviru Kombank aplikacije:

 • omogućava svim korisnicima mobilne aplikacije Komercijalne banke instant transfer novca, iz bilo kog dela zemlje ili sveta gde postoji internet konekcija, sa mesta koje Vama najviše odgovara;
 • brzo, bezbedno i jednostavno rukovanje aplikacijom;
 • za slanje novca unosi se broj telefona koji je primaoc sredstava registrovao za uslugu PRENESI;
 • broj telefona, koji se koristi za prenos novca putem usluge PRENESI, možete preuzeti iz Vašeg imenika u mobilnom telefonu ako isti imate sačuvan
 • poslat novac je odmah dostupan primocu;
 • dvojezičnost aplikacije – srpski i engleski jezik

 

 • IPS QR – Komercijalna Banka A.D. Beograd je omogućila svojim klijentima najsavremeniji vid plaćanja IPS QR kodom putem mobilne aplikacije naše Banke. Ovaj vid plaćanja može se koristiti za plaćanje mesečnih računa očitavanjem QR koda sa štampanog računa pružaoca usluga, ili na prodajnim mestima trgovaca koji učestvuju u ovom sistemu plaćanja. Takva trgovačka mesta imaju jasnu oznaku prihvatanja ovog platnog instrumenta:

Plaćanje mesečnih računa/faktura

Plaćanje mesečnih računa nikada nije bilo jednostavnije. Kada dobijete mesečni račun sa odštampanim IPS QR kodom dovoljno je da ga očitate svojom mBank aplikacijom na sledeći način:

Klikom na IPS Skeniraj na pre-login stranici aplikacije pokrećete kameru i skenirate IPS QR kod:

 

Verifikujete PIN-om ili otiskom prsta, proverite i eventualno izmenite unete podatke i još jednom verifikujete, nakon čega je plaćanje izvršeno:

Plaćanje na prodajnom mestu IPS Skeniraj

Kada na kasi odaberete opciju plaćanja „IPS QR kodom“ trgovac će generisati IPS QR kod na terminalu ili ekranu kase. Vi ćete pokrenuti IPS Skeniraj opciju sa pre-login ekrana Vaše mBank aplikacije, skenirati IPS QR kod, potvrditi unosom PIN-a ili otiskom prsta:

 

 

I plaćanje je završeno:

 

Plaćanje na prodajnom mestu IPS Pokaži

Kada plaćate kod trgovca koji prihvata IPS Pokaži metodu, Vi kao klijent Banke na prodajnom mestu generišete IPS QR kod u svojoj mBank aplikaciji klikom na IPS Pokaži opciju. Nakon unosa PIN-a ili otiska prsta, na ekranu telefona se generiše QR kod koji trgovac očitava svojim skenerom i plaćanje je izvršeno.

 

Jednostavno zar ne? Plaćanjem na ovaj način sredstva su nakon nekoliko sekundi prebačena sa računa platioca na račun primaoca.

Za detaljnije informacije konsultujte naše Korisničko uputstvo

 

 • Administracija platnih kartica - upravljanje platnim karticama bez potrebe za dolaskom u ekspozituru Banke (izbor korišćenja same kartice (POS, ATM ili internet) , promena novog PIN-a za platnu karticu, blokada kartice)
 • Unapređeno korisničko iskustvo - uz novi, moderan dizajn aplikacije unapređeno je i kretanje kroz mBank aplikaciju uz pomoć prečica na ekranima (Swipe ekrana)
 • Podešavanja na mBank aplikaciji - podešavanja aplikacije na željeni način (promena profilne ili pozadinske slike, promena transparentnostni - blura pozadinske slike, aktivacija ili reaktivacija web-a)

 

 

Kombank mBank servis je jedno od najsavremenijih rešenja ove vrste na bankarskom tržištu. Od brojnih prednosti koje servis pruža korisnicima posebno treba izdvojiti:

 • Ne postoji vremenska i prostorna ograničenost (rešenje je dostupno 24x7 sa bilo kog mesta)
 • Radi na svim mrežama mobilnih operatera (potpuno je nezavisno od mobilnog operatera i mreže koju koristite, potrebna je samo internet konekcija)
 • Jednostavna aktivacija i upotreba, čime je omogućeno da ga lako koriste svi klijenti Banke bez obzira na starosno doba
 • Sigurnost
 • Brzina

               

Unapređene funkcionalnosti su dostupne svim korisnicima koji poseduju Android OS 5.0 ili viši i rezolucije ekrana 640x1136 ili veće. Za iOS operativni sistem, podržana verzija je 9.0 kao minimalna verzija za korišćenje unapređene mBank aplikacije.

 

AKTIVACIJA KomBank mBank servisa

Kombank mBank aplikaciju možete aktivirate jednostavnim prijavljivanjem na šalteru Banke.

Aktivacija ovog servisa je jednostavna i brza. Sve što je potrebno je da pratite ove instrukcije:

 1. Nakon prijave na servis dobićete SMS poruku sa linkom za preuzimanje aplikacije na broj mobilnog telefona koji vi navedete tokom prijave. Kliknite na taj link i započnite sa procesom instalacije.
 2. Nakon što se njeno instaliranje završi aplikaciju (koju ćete pronaći u Vašem telefonu u sekciji za aplikacije) je neophodno startovati klikom, odnosno dodirom na njenu ikonicu.
 3. Aplikaciju je nakon toga neophodno aktivirati unosom inicijalnog aktivacionog koda koji ste takođe dobili u SMS poruci. Nakon prve aktivacije mBank aplikacije imate priliku da sami izaberete mPIN kod koji će biti vaša šifra. Molimo Vas da mPIN koji izaberete čuvate na sigurnom mestu i ga ne dajete drugim osobama zbog Vaše sigurnosti.

Ukoliko već imate Start, Aktiv, Klasik ili Premijum tekući račun - a želite da koristite KomBank mBank aplikaciju na mobilnom telefonu – možete se prijaviti za njeno korišćenje na još jedan način. Ako ste korisnik naše web elektronske banke (KomBank WEB 3.0) - možete sami poslati aktivacione kodove putem web aplikacije eBanke kroz opciju Podešavanja/mBank i aktivirati mBank aplikaciju za mobilni telefon.

Sigurnost

Za pristup Kombank mBank aplikaciji neophodan je mPin koji je poznat samo Vama. Prilikom procesa inicijalne aktivacije mBank aplikacije Vi sami kreirate mPin. Dodatna sigurnost postignuta je i funkcionalnošću koja nakon tri uzastopna unosa pogrešnog mPin-a automatski blokira korišćenje mBank servisa.
Preuzimanjem Kombank mBank aplikacije instalira se privatni ključ koji je zaštićen mPin-om. Privatni ključ se koristi za kriptovanje podataka koji se razmenjuju sa Bankom i garantuje potpunu sigurnost upotrebe i prenosa podataka Internetom.
Podaci iz aplikacije o svim računima i transakcijama čuvaju se u privremenoj memoriji telefona za vreme korišćenja aplikacije. Nakon izlaska iz aplikacije podaci se brišu.
Nakon tri minuta nekorišćenja Kombank mBank aplikacija se automatski gasi.
Aplikacija je zaštićena od kopiranja na druge telefone.