Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo

Novim rešenjem elektronskog bankarstva za fizička lica, KomBank WEB 3.0, klijentima su uz postojeće funkcionalnosti omogućene i brojne nove, a sve putem unapređene platforme i novog korisničkog iskustva. Sada kroz elektronsko bankarstvo uz već postojeće funkcionalnosti možete proslediti novac korišćenjem KOMeKEŠ usluge, podneti zahtev za proizvod ili uslugu Banke ili direktno komunicirati sa zaposlenima Banke kroz KOMeCENTAR, administrirati svoje kartice, na brz i jednostavan način.

Sve pogodnosti i prednosti novog rešenja KomBank WEB3.0 možete videti ovde. (DEMO) (korisničko ime: demo, lozinka: demo)

 


KomBank WEB3.0 servis predstavlja najbrži i najlakši način plaćanja i obavljanja drugih aktivnosti bez odlaska u Banku preko Interneta, 24h dnevno, 7 dana u nedelji,.

 Prednosti novog rešenja

 

 • Novi grafički dizajn usaglašen sa novom mBank aplikacijom nudi jedinstveno korisničko iskustvo korisnicima elektronskih servisa Komercijalne banke
 • Mogućnost praćenja i analize troškova, postavljanje ciljeva u potrošnji
 • Automatska kategorizacija transakcija za lakši pregled i praćenje
 • Finansije - funkcionalnost koja omogućava analizu troškova, vođenje ličnog budžeta i postavljanje podsetnika i upozorenja
 • KOMeKEŠ – savremena usluga koja omogućava klijentima fizičkim licima brzo, jednostavno i bezbedno podizanje novca, sa bilo kog mesta u zemlji i inostranstvu gde postoji internet konekcija, 365 dana u godini, na svim bankomatima Komercijalne banke u Republici Srbiji bez upotrebe platne kartice
 • Administracija platnih kartica, promena PIN-a, promena kanala korišćenja (na prodajnom mestu, bankomatu, internetu), kao i mogućnost blokiranja platne kartice
 • Menjačnica – kupoprodaja deviza 24h dnevno 7 dana u nedelji, sa najpovoljnijim kursom za korisnike KOMBANK Start, Aktiv, Klasik i Premijum tekućih računa i uz mogućnost podizanja EUR na određenim bankomatima Komercijalne banke širom Srbije.
 • Komunikacija sa online ekspoziturom, KOMeCENTAR, u smislu podnošenja zahteva za proizvode i usluge a zatim i praćenja statusa istih, kao i interakcija sa zaposlenima ove ekspoziture putem sistema instant poruka, video poziva i co-browse funkcije (mogućnost da korisnik odobri pristup operateru iz KOMeCENTAR-a na njegovom računaru i pomogne korisniku vezano za funkcionalnosti eBanke) ;
 • Mogućnost personalizacije okruženja, promene korisničkog imena i lozinke, izmena ličnih podataka aktiviranja mBank servisa, slanje novog aktivacionog koda, administracije SMS servisa itd.
 • Postavljanje šablona i mogućnost korišćenja istih preko mBank servisa
 • Lokator svih bankomata i ekspozitura Komercijalne Banke sa informacijala o adresi, radnom vremenu i kontakt telefonima
 • Jednostavna upotreba

 

 

Pravila korišćenja elektronskog i mobilnog bankarstva za potrošače

Tehnički preduslovi

 • PC Računar, Internet konekcija
 • Web pretraživač (Chrome, Microsoft EDGE, Mozzila Firefox), pod operativnim sistemima Windows, Mac OS

Usluge

 • Uvid u stanje i promet po svim računima, platnim karticama i kreditima 
 • Lak i jednostavan prenos sredstava sa jednog na drugi dinarski račun i izmirivanje obaveza po kreditnim karticama, kreditima i namenskim novčanim računima za trgovanje hartijama od vrednosti
 • Obavljanje svih vrsta bezgotovinskih transakcija i mogućnost plaćanja sa valutom unapred kao i opoziv naloga
 • Razne mogućnosti plaćanja (u zavisnosti od načina autentifikacije, korisničko ime i lozinka ili korišćenje raznih sertifikata i načina potvrde plaćanja SMS OTP- dobijanje jednokratnog koda putem besplatne SMS poruke ili mToken-a – tokena na mobilnom telefonu....)
 • Mogućnost administracije svih računa, aktivacije, redistribucije mBank servisa, SMS servisa, platnih kartica
 • Menjačke poslove sa deviznog računa na dinarski račun i obrnuto, koje vlasnik i/ili ovlašćeno lice poseduje u Komercijalnoj banci

 

Dodatne usluge

 • Dopuna kredita za mobilni telefon u realnom vremenu 
 • Praćenje troškova kroz preraspodelu potrošnje u određenje kategorije
 • Postavljanje ciljeva za i praćenje realizacije ostvarivanja cilja
 • Devizna štednja 
 • Dinarska štednja 
 • Zbirne prikaze štednje po valutama 
 • Prikaz nerealizovanih čekova 
 • Kreditni kalkulator 
 • Kursna lista 
 • Konvertor valuta 
 • Pregled namenskih računa za hartije od vrednosti 
 • Preuzimanje izvoda po tekućim računima i platnim karticama
 • Štampanje potvrde o izvršenom plaćanju
 • Lokator svih ekspozitura i bankomata Komercijalne Banke

 

Autentifikacija / Verifikacija platnog naloga

Korisnici KomBank WEB3.0 servisa za fizička lica mogu koristiti različita sredstva autentifikacije koja u skladu sa bezbednosnom politikom korisniku daju različita ovlašćenja prilikom plaćanja. Korisnici se mogu prijaviti na aplikaciju

- Korisničkim imenom i lozinkom

Korisnici koji se prijavljuju na ovaj način mogu vršiti plaćanje na račune sa Liste predefinisanih računa ili račune koje korisnik prijavi popunjavanjem Zahteva za registraciju novih primaoca (ukoliko korisnik ima administriranu opciju SMS ili mToken jednokratnog kod-a uz dodatnu verifikaciju platnog naloga istim moguća su otvorena plaćanja ka bilo kom primaocu – detaljnije objašnjeno u nastavku teksta).

 

- Verifikacija SMS jednokratnim kod-om i/ili mToken aplikacijom

 

Pristupanjem servisu preko korisničkog imena i lozinke omogućeno je da svoj platni nalog dodatno se verifikuje korišćenjem jednokratnog koda koji dobijaju putem besplatnog SMS-a ili korišćenjem mTokena (na ovaj način mogu da se vrše plaćanja bez ograničenja, plaćanje koje se na ovaj način dodatno verifikovalo omogućava korisniku da primaoca plaćanja registruje i na taj način omogući plaćanja ka istom bez dodatne verifikacije – račun tog primaoca se dodaje na spisak predefinisanih računa)

Sve detalje vezane za izgled same aplikacije i seta funkcionalnosti koje pruža možete videti klikom na DEMO KomBank WEB3.0 (korisnicko ime: demo, lozinka: demo)

AKTIVACIJA KomBank WEB 3.0 servisa

Ukoliko ste korisnik naših Start, Aktiv, Klasik ili Premijum tekućih računa u našoj banci – ovu uslugu možete aktivirati lako i bez izlaska iz Vašeg doma. Kontaktirajte nas na brojeve telefona +381 11 20 18 600 ili 0700 800 900 ili 19939 a naši zaposleni će vam pomoći da aktivirate uslugu brzo i lako.

 

Ukoliko niste korisnik KomBank Set-a tekućeg računa (Start, Klasik, Aktiv ili Premijum) od dokumentacije za pristup Web servisu potrebno je da popunite obrasce koje ćete pronaći na adresi: http://www.kombank.com/pdf/novi-kombank-web-2.pdf.

Ti obrasci su:

 • Pristupnica za korišćenje elektronskih servisa za fizička lica
 • Ugovor o pružanju usluga elektronskih servisa za fizička lica

 

Ukoliko želite, navedene obrasce možete preuzeti i u najbližoj ekspozituri Banke.

Nakon toga ćete na e-mail adresu i broj mobilnog telefona koji ste naveli u prijavi dobiti korisničko ime (na e-mail adresu) i aktivacioni kod (SMS porukom na prijavljeni broj telefona). Po dobijanju pristupnih parametara (korisničkog imena i aktivacionog koda) omogućeno Vam je da pristupite servisu KomBank WEB 3.0 i to preko sajta Banke (http://www.kombank.com) - klikom na ikonicu Online banking/Fizička lica.

 

Ukoliko Vam je potrebna podrška u ovoj fazi aktivacije usluge, naš call centar Vam je na raspolaganju na gore navedenim brojevima.

Uputstva za WEB Aplikaciju